Interessenprofil

İlgi alanları

İlgi alanları bölümünde yaklaşık 10 dakika zarfında ilgi duyduğunuz konuları ve eğilimlerinizi keşfedebilir ve buna uygun meslek gruplarını ve meslekleri tanıyabilirsiniz.

66 sözün 1 (evet, doğru) ile 4 (kesinlikle hayır) arasında bir cetvel üzerinde değerlendirilmesinden sonra, ekranda bir grafik belirecektir. Bu grafikte her meslek grubu için bir çizgi olacaktır. Belirli bir meslek grubuna ne kadar çok ilgi duyuyorsanız, o meslek grubuna ait çizgi o kadar uzun olur.

Lütfen unutmayınız: İlgi alanları bir test DEĞİLDİR! Bu bölümde becerileriniz ve yeterlilikleriniz değil, yalnızca ilgi duyduğunuz konular ve eğilimleriniz söz konusudur.

Girilmiş olan isim yalnız sana ait değerlendirmede görülmektedir. Veri bankasına KAYDEDİLMEZ.
Veri girilmesi gönüllüdür.